4 Δεκ 2014

Basic Crochet Figure


(The cat in the photo is my Mitsos. Found as a tiny baby, fed by me, nurtured by my dog, he looks like a cat, behaves like a dog, thinks like a human.)

I have used this pattern for several creations such as snowmen, dolls, penguins, etc. We can use various colours, different colours for head and body and decorate any way we like.
  
Remember:
[...] =repeated pattern
sc =single crochet (one in each stitch)
ch =chain
inc = increase = 2sc in the same stitch
dcr = decrease = 2sc together. Take a loop from one stitch, another loop from the next stitch and pull through all loops.
rd = round

We make 4ch and slipstitch to make a ring. In the ring:


HEAD
rd1: sc6

We do not slipstitch. We crochet circularly. Do not forget to put a marker to mark the beginning of each stitch.

rd2: sc2 in each stitch

rd3: [sc1, inc1]

rd4: [sc2, inc1]

rd5-6-7: sc1 in each stitch around

rd8: [dcr1, sc2]

rd9: [dcr1, sc1]

rd10-11: sc1 in each stitch around

At this point we start stuffing and we keep stuffing as we move on.

 BODY
rd12: [sc1, inc1]

rd13: [sc2, inc1]

rd14: [sc3, inc1]

rd15: [sc4, inc1]

rd15-16-17-18-19: sc1 in each stitch around

rd20: [dcr1, sc4]

rd21: [dcr1, sc3]

rd22: [dcr1, sc2]

rd23: [dcr1, sc1]

rd24: [dcr1, dcr1]

Stuff completely.

Cut the yarn and sew the stitches to close.To συγκεκριμένο σχέδιο το έχω χρησιμοποιήσει για αρκετά σχεδιάκια όπως κουκλίτσες, χιονάνθρωπους, πιγκουινάκια κλπ κλπ κλπ. Μπορούμε να παίξουμε με διάφορα χρώματα, να βάλουμε άλλο χρώμα σε κεφάλι και άλλο σε σώμα και να το στολίσουμε όπως θέλουμε.
  
Να θυμάστε:
[...] = επαναλαμβανόμενο σχέδιο
αγ = άρριχτα γαϊτανάκια (ένα σε κάθε πόντο)
αλ = αλυσιδάκια
αυξ = 2αγ στον ίδιο πόντο
κλ = πλέκουμε 2αγ μαζί. Παίρνουμε θηλιά από το ένα, θηλιά και από το επόμενο και τις πλέκουμε όλες μαζί.
γρ = γύρος

Κάνουμε 4αλ και τα κλείνουμε με βγ. Μέσα στον κύκλο κάνουμε:

ΚΕΦΑΛΙ
γρ1: 6αγ

δεν κλείνουμε με βγ. πλέκουμε κυκλικά και βάζουμε σημάδι για να ξέρουμε που είναι η αρχή του κάθε γύρου.

γρ2: 2αγ σε κάθε πόντο 

γρ3: [1αγ, 1αυξ]

γρ4: [2αγ, 1 αυξ]

γρ5-6-7: 1αγ σε κάθε πόντο

γρ8: [1κλ, 2αγ]

γρ9: [1κλ, 1αγ]

γρ10-11: 1αγ σε κάθε πόντο

Αρχίζουμε να γεμίζουμε με υλικό γεμίσματος και γεμίζουμε όσο προχωράμε.

ΣΩΜΑ
γρ12: [1αγ, 1αυξ]

γρ13: [2αγ, 1αυξ]

γρ14: [3αγ, 1αυξ]

γρ15: [4αγ, 1αυξ]

γρ15-16-17-18-19: 1αγ σε κάθε πόντο

γρ20: [1κλ, 4αγ]

γρ21: [1κλ, 3αγ]

γρ22: [1κλ, 2αγ]

γρ23: [1κλ, 1αγ]

γρ24: [1κλ, 1κλ] 

Γεμίστε το.

Κόβουμε την κλωστή και με μία βελόνα ράβουμε και κλείνουμε. 

2 σχόλια: